ANASAYFA SİTEDE ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE İLETİŞİM

BİLGİLENDİRME:

Elbette altta ki isimlerin hepsini bir tutmuyoruz. Reddiye ve tenkit edilenleri bir kategori altında topladığımız için böyle uygun gördük.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GALERİ

irangercegi.com

SİTEMİZE ZİYARETLER!

Aktif Ziyaretçi: 3

Toplam Tekil: 494295977
Toplam Çoğul: 741864328
İcmâ'ya Uymanın Farz Oluşunun Delilleri (Ebu Hanife’nin Mezhebi Neydi?)

İcmâ'ya Uymanın Farz Oluşunun Delilleri (Ebu Hanife’nin Mezhebi Neydi?)

Tarih 23 Şubat 2016, 08:47 Editör

İcmâ'ya Uymanın Farz Oluşunun Delilleri (Ebu Hanife’nin Mezhebi Neydi?)

Vehhabi-Selefi: Ebu Hanife'nin mezhebi yoktu! O da Selef alimlerine tabi idi. Ama siz Selef alimlerini bırakıp Ebu Hanife'ye ya da İmam Şafi'ye tabi oluyorsunuz! Doğru yol selef alimlerinin yoludur. Yanlış yapmış olamaz mısınız? (İtiraf etmeliyim ki, ilk kez kurduğu bir kaç cümlenin içinde küfür geçmemiş olan bir selefiye denk geldim! Allah Teala, hepsini inkar bataklığından kurtarsın!)
Hoca: 'Ebu Hanife'nin mezhebi yoktu' demişsin! Bu ne cahilce bir sözdür?
Bilmez misin ki müslümanlar iki sınıftır: Müctehid olanlar, Mukallid olanlar.
Müctehid olanlar, Kur'an ve Sünnetin bütününe vakıf olduklarından dolayı, bu iki korunmuş olan kaynaktan istinbat eder ve hüküm çıkarabilirler.
Mukallid olanlarsa, bu müctehidleri, ilmi seviyelerinin üstünlüğünden dolayı taklid etmek zorundadırlar!
Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi ve İmam Ahmed, mutlak müctehid olduklarından, bunların mezhebi yoktu denilemez! Bu kıymetli alimlerin mezhebi, Peygamberimiz ve sahabelerinin mezhebidir!
'Siz Selef alimlerini bırakıp Ebu Hanife'ye ya da İmam Şafi'ye tabi oluyorsunuz' demişsin!
İmam-ı Azam yahut İmam-ı Şafi selef alimi değil midir yani? Bunlar uzaydan mı geldi? (Allah o ikisine rahmet etsin!)
Peygamber ve talebelerinin yolunu bizzat sahabelerle görüşmüş olan Ebu Hanife bilmeyecekte, o kıymetli halkadan 14 asır sonra gelmiş olan sen mi bileceksin? Kaç sahabe ile görüştün ki böyle ukalalık yapabiliyorsun? (Allah'ın selamı ve övgüsü Peygamberimiz ve dava arkadaşlarına olsun!)
Sonra, 'O da Selef alimlerine tabi idi' diyerek kendinle çelişmişsin!
Peygamber ve Sahabeye tâbi olan İmam-ı Âzam'a uymayacam da, 12 asır sonra gelmiş İngiliz tasmalı Abdülvahhab'a mı uyacam? Bu nasıl bir atlayış? Olimpiyatlara girsen dopingten içeri alınırsın haberin olsun!
Sübhânallah!
Ali'siz Alevilik gibi, selefsiz Selefilik türedi şimdi! (Aleviler tekfir etmiyor şükür! Ama Selefiler küfür-kafir gidiyor!)
'Hangi müctehide tâbisin' diyorum, 'biz hepsinden karışık alırız hocam' diyor!
Amerikan salatası mı bu oğlum? Bir adamın bir tane babası olur!
Benim geldiğim yerde, birden fazla babası olana iyi şeyler söylemezler...

Yine bir sözünde, 'Yanlış yapmış olamaz mısınız?' demişsin! Ben her zaman yanlış yapabilirim, ama ümmet(İcmâ) yanlış yapamaz!
Yanlış yapar demek, Kur'an ve Sünneti inkar olur!

İslam'da, şer'î deliller (Edille-i şer'iyye) dörttür; Kitap, Sünnet, İcmâ, Kıyas.
Vehhabi-Selefiler, ümmetin icmâına karşı geldikleri ve ana caddeden ayrıldıkları için, Allah onları saptırmıştır!
İcmâya uymanın farz olduğunun delilleri şunlardır:
"Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra Peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir." (Nisâ 115)
Selefin büyüklerinden İmam-ı Şafi, icmânın farziyetinin delilini soran birine bu ayeti kerimeyi okumuştur.
Mazharî ve Nesefî tefsîrlerinde de şöyle geçer: “Bu âyet-i kerîme, İcmâ’ın hüccet (delîl) olduğuna, Kitâb ve sünnete muhalefet caiz olmadığı gibi, icmâ’a muhalefetin de caiz olmadığına delâlet eder” buyrulmaktadır.
Şöyle ki:
Allahü teâlâ bu âyet-i kerîmede, mü’minlerin yolundan (icmâ’dan) başkasına tâbi olmanın, Resûlullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) muhalefet etmek gibi cehenneme atılmayı icâb ettirdiğini, bu hususta onun derecesinde olduğunu bildirdi. Onun için icmâ da, sünnet gibi hüccet (senet) oldu.
İcmânın Hadisi şeriflerden delili ise çok fazladır. Bu derviş, buraya bir kaçını almayı kafi görmüştür;
“Allah bu ümmeti dalâlette birleştirmez. Allah’ın yedi kudreti cemaatin üzerinedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, Fiten 7)
“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma (büyük çoğunluğa) tâbi olun.” (İbn Mace, Fiten 8)
"Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 379)
"Size düşen, benim sünnetime ve benden sonra gelen doğru yoldaki Hulefa-i Raşidîn'in sünnetine uymaktır. Bunlara sımsıkı sarılın ve bunları dişlerinizi üzerine kenetlercesine tutun.” (Ebû Dâvud, Sünnet, bab. 5, hn. 4607; Tirmizî, İlim, bab. 16, hn. 2676)
"Benden sonra gelen Ebu Bekir ve Ömer'e uyun.” (Tirmizî, Menakib, bab. 16-37, hn. 3662, 3805; İbni Mace, Mukaddime, bab. 11, hn. 97; Müsned, İmam Ahmed, c. 5, S. 382, 385, 399, 402)

İslam'ın anlaşılması ve yorumlanmasında sahabelerin görüşleri öncelik hakkına sahiptir. Fakihler, sahabelerin fetvalarını Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü sırada yer alan şer'î birer hüccet olarak kabul etmişlerdir. Bunun akli ve nakli delilleri vardır. Nakli delil olarak Kur'an, sahabelerden Allah'ın razı olduğunu bildirmektedir.
"Birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensâr ve onlara güzelce uyanlardan Allah razı olmuştur; onlar da O'ndan razı olmuşlardır." (Tevbe 100)
Bu ayette, Rabbimiz Sahabelere uyanları övmektedir. Onların yolundan gitmek övülmeyi netice vermiştir. Görüşlerini delil olarak kabul etmek de, bir tür onlara uymaktır.
Sahabeler, Allah'ın vahyinin kendisine indiği Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam)'a en yakın kimselerdi. Onların ihlas, sadakat ve dinin maksatlarını idrak derecelerine ulaşmak imkansızdır. Çünkü nassların inmiş olduğu şart ve durumları görmüşlerdi.
Sahabelerin sözlerinin Hz. Peygamber (asm)'in bir sünneti olma ihtimali de vardır. Çünkü Peygamberimizin açıkladığı hükümleri anlatırken, birçoğunda ona nisbet etmiyorlardı. Görüşleri kıyas ve ictihada dayansa bile uyulmaya daha layıktır. Zira Rasulüllah (aleyhisselam), "Ümmetimin en hayırlısı, benim gönderilmiş bulunduğum çağdakilerdir." buyurmuştur. (Müslim, Sahih, Fedailü's- Sahabe: 213, 215; Ebu Davud, Sünen, Sünnet: 9.)

İcmâ’-ı ümmet, dînin kaynaklarından olması itibariyle, reddedilemez.
Reddetmek; dinde noksanlığa ve sapıklığa sebep olur. Nitekim icmâ’ı inkâr ederek Ehl-i sünnetten ayrılanlar olmuştur.
Haricîler, Vehhabi-Selefiler, Eshâb-ı Kirâm düşmanları Şiiler ve mezhepsizler bunlardandır...

Kerem Önder

Bu haber 15640 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
REDDİYELER

Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu?

Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu? Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu?

Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter

Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter Yusuf Kaplan'ın yerinde analizleri..

(c) 2014 - 2016 Bu web sitemizle biz kesinlikle bir inanca ve kişilere saldırı yapmıyoruz. Bu tamamen inandığımız değerlere, inanca saldıran bir zihniyeti deşifre ve bilgilendirme amacıyla, kaynak ve yorumlara dayalı özgür ifadenin savunulduğu bir web sitesidir. Olmamasını düşündüğünüz sayfa ve nedenlerini bize göndermeniz halinde, değerlendirip gerekli işlemi yapacağımızıda buradan bildiririz. Kaynak göstermek şartıyla alıntılar yapılabilinir! Reddiyeler.com - Ehli sünnet itikadı üzerine yazılan faydalı yazılar..
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Alt Yapı: MyDesign - Dizayn ve Hosting: Ri-Mer Bilişim